Ανακοίνωση: Τα περισσότερα download links από το Mediafire & το Rapidshare πλέον δεν λειτουργούν...Μπορείτε να κατεβάζετε τις εφαρμογές από τα official links!

Τρίλιζα. (Game for your blog)


18.7.11 |

Μιας και έχει αρκετό καιρό να δημοσιευτεί υλικό στην ενότητα "Blogger Tips" και αφού είδα ότι άρεσε σε αρκετούς το συγκεκριμένο παιχνίδι (μου το ζητήσατε αρκετοί με email) δείτε παρακάτω πως μπορείτε να το περάσετε στην σελίδα σας. Επίσης για όσους δεν το γνωρίζουν μπορούν αυτήν την στιγμή να το δούνε live στην δεξιά Sidebar του Freeware-tools.

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πολύ εύκολη για όλους και ολοκληρώνεται σε 4 βήματα :

1) Σύνδεση στον λογαριασμό σας από το blogger.com
2) Διάταξη => Σχεδίαση => Προσθήκη gadget => HTML/Javascript
3) Επικολλήστε εκεί μέσα τον παρακάτω κώδικα


<script>

//if IE4/NS6, apply style
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<style>.tictac{')
document.write('width:60px;height:60px;')
document.write('}</style>')
}

var sqr1
var sqr2
var sqr3
var sqr4
var sqr5
var sqr6
var sqr7
var sqr8
var sqr9
var sqr1T = 0
var sqr2T = 0
var sqr3T = 0
var sqr4T = 0
var sqr5T = 0
var sqr6T = 0
var sqr7T = 0
var sqr8T = 0
var sqr9T = 0
var moveCount = 0
var turn = 0
var mode = 1

function vari()
{
sqr1 = document.tic.sqr1.value
sqr2 = document.tic.sqr2.value
sqr3 = document.tic.sqr3.value
sqr4 = document.tic.sqr4.value
sqr5 = document.tic.sqr5.value
sqr6 = document.tic.sqr6.value
sqr7 = document.tic.sqr7.value
sqr8 = document.tic.sqr8.value
sqr9 = document.tic.sqr9.value
}
function check()
{
if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
{
alert("Συγχαρητήρια με κέρδισες!")
reset()
}
else
{
winCheck()
check2()
drawCheck()
}
}

function check2()
{
vari()
drawCheck()
if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
{
alert("Δυστυχώς έχασες!")
reset()
}
}

function player1Check()
{
if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
{
alert("Player 1 wins!")
reset()
}
else
{
player2Check()
drawCheck()
}
}

function player2Check()
{
vari()
drawCheck()
if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
{
alert("Player 2 wins!")
reset()
}
}

function drawCheck()
{
vari()
moveCount = sqr1T + sqr2T + sqr3T + sqr4T + sqr5T + sqr6T + sqr7T + sqr8T + sqr9T
if(moveCount == 9)
{
reset()
alert("Ισοπαλία")
}
}

function winCheck()
{
check2()
if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr3.value = " O "
sqr3T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr2 == " O " && sqr3 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr1.value = " O "
sqr1T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr6.value = " O "
sqr6T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr5 == " O " && sqr6 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr4.value = " O "
sqr4T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr8 == " O " && sqr9 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr7.value = " O "
sqr7T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr5 == " O " && sqr9 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr1.value = " O "
sqr1T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr7.value = " O "
sqr7T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr7 == " O " && sqr5 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr3.value = " O "
sqr3T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " O " && sqr3 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr2.value = " O "
sqr2T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr4 == " O " && sqr6 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr7 == " O " && sqr9 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr8.value = " O "
sqr8T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " O " && sqr7 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr4.value = " O "
sqr4T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr2 == " O " && sqr8 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " O " && sqr9 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr6.value = " O "
sqr6T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr4 == " O " && sqr7 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr1.value = " O "
sqr1T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr5 == " O " && sqr8 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr2.value = " O "
sqr2T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr6 == " O " && sqr9 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr3.value = " O "
sqr3T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr7.value = " O "
sqr7T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr8.value = " O "
sqr8T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " O " && sqr9 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " O " && sqr7 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else
{
computer()
}
check2()
}
function computer()
{
check2()
if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr3.value = " O "
sqr3T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr2 == " X " && sqr3 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr1.value = " O "
sqr1T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr6.value = " O "
sqr6T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr5 == " X " && sqr6 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr4.value = " O "
sqr4T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr8 == " X " && sqr9 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr7.value = " O "
sqr7T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr5 == " X " && sqr9 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr1.value = " O "
sqr1T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr7.value = " O "
sqr7T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr7 == " X " && sqr5 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr3.value = " O "
sqr3T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " X " && sqr3 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr2.value = " O "
sqr2T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr4 == " X " && sqr6 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr7 == " X " && sqr9 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr8.value = " O "
sqr8T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " X " && sqr7 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr4.value = " O "
sqr4T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr2 == " X " && sqr8 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " X " && sqr9 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr6.value = " O "
sqr6T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr4 == " X " && sqr7 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr1.value = " O "
sqr1T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr5 == " X " && sqr8 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr2.value = " O "
sqr2T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr6 == " X " && sqr9 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr3.value = " O "
sqr3T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr7.value = " O "
sqr7T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr8.value = " O "
sqr8T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
sqr9T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr1 == " X " && sqr9 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else if(sqr3 == " X " && sqr7 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
sqr5T = 1;
turn = 0;
}
else
{
AI()
}
check2()
}

function AI()
{
vari()
if(document.tic.sqr5.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr5.value = " O "
turn = 0
sqr5T = 1
}
else if(document.tic.sqr1.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr1.value = " O "
turn = 0
sqr1T = 1
}
else if(document.tic.sqr9.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr9.value = " O "
turn = 0
sqr9T = 1
}
else if(document.tic.sqr6.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr6.value = " O "
turn = 0
sqr6T = 1
}
else if(document.tic.sqr2.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr2.value = " O "
turn = 0
sqr2T = 1
}
else if(document.tic.sqr8.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr8.value = " O "
turn = 0
sqr8T = 1
}
else if(document.tic.sqr3.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr3.value = " O "
turn = 0
sqr3T = 1
}
else if(document.tic.sqr7.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr7.value = " O "
turn = 0
sqr7T = 1
}
else if(document.tic.sqr4.value == " " && turn == 1)
{
document.tic.sqr4.value = " O "
turn = 0
sqr4T = 1
}
check2()
}

function reset()
{
document.tic.sqr1.value = " "
document.tic.sqr2.value = " "
document.tic.sqr3.value = " "
document.tic.sqr4.value = " "
document.tic.sqr5.value = " "
document.tic.sqr6.value = " "
document.tic.sqr7.value = " "
document.tic.sqr8.value = " "
document.tic.sqr9.value = " "
sqr1T = 0
sqr2T = 0
sqr3T = 0
sqr4T = 0
sqr5T = 0
sqr6T = 0
sqr7T = 0
sqr8T = 0
sqr9T = 0
vari()
turn = 0
moveCount = 0
}

function resetter()
{
reset()
}
</script>

<form name="tic">
<input type="button" name="sqr1" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr1.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr1.value = &#39; X &#39;; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr1.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr1.value = &#39; X &#39;; sqr1T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr1.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr1.value = &#39; O &#39;; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" />
<input type="button" name="sqr2" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr2.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr2.value = &#39; X &#39;; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr2.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr2.value = &#39; X &#39;; sqr2T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr2.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr2.value = &#39; O &#39;; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" />
<input type="button" name="sqr3" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr3.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr3.value = &#39; X &#39;; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr3.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr3.value = &#39; X &#39;; sqr3T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr3.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr3.value = &#39; O &#39;; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" /><br />
<input type="button" name="sqr4" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr4.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr4.value = &#39; X &#39;; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr4.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr4.value = &#39; X &#39;; sqr4T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr4.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr4.value = &#39; O &#39;; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" />
<input type="button" name="sqr5" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr5.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr5.value = &#39; X &#39;; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr5.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr5.value = &#39; X &#39;; sqr5T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr5.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr5.value = &#39; O &#39;; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" />
<input type="button" name="sqr6" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr6.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr6.value = &#39; X &#39;; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr6.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr6.value = &#39; X &#39;; sqr6T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr6.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr6.value = &#39; O &#39;; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" /><br />
<input type="button" name="sqr7" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr7.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr7.value = &#39; X &#39;; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr7.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr7.value = &#39; X &#39;; sqr7T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr7.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr7.value = &#39; O &#39;; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" />
<input type="button" name="sqr8" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr8.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr8.value = &#39; X &#39;; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr8.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr8.value = &#39; X &#39;; sqr8T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr8.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr8.value = &#39; O &#39;; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" />
<input type="button" name="sqr9" class="tictac" value=" " onclick="if(document.tic.sqr9.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 1) {document.tic.sqr9.value = &#39; X &#39;; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr9.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 1 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr9.value = &#39; X &#39;; sqr9T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr9.value == &#39; &#39; &amp;&amp; turn == 0 &amp;&amp; mode == 2) {document.tic.sqr9.value = &#39; O &#39;; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()" />
</form>

4) Αποθηκεύστε και είναι έτοιμο....Αν θέλετε να μεγαλώσετε ή να μικρύνεται τα τετράγωνα ώστε να το  φέρετε στα μέτρα της σελίδας σας απλά αυξομειώστε τους αριθμούς στον κώδικα:
document.write('width:60px;height:60px;')
Καλό παιχνίδι σε όλους.


Ίσως να σου αρέσουν και αυτά:


4 Σχόλια...Αφήστε το δικό σας.:

Secra είπε...

Ωραίο παιχνιδάκι, να περνά η ώρα, νά 'σαι καλά

hot money είπε...

έριξα μία ματιά κάνετε ωραια δουλειά!να είσαστε καλά!

magakos είπε...

Σε ευχαριστώ πολύ hot money καλά να περνάς...

Alexis Zerdis είπε...

μπορει να βοηθησει καποιος με αυτο....

Στην εργασία αυτή θα πρέπει να υλοποιήσετε μία διαδικτυακή τρίλιζα.
Στην αρχή θα ζητείται από τον παίκτη να δώσει ένα nickname το οποίο θα αντιστοιχίζεται
στο session του. Στη συνέχεια ο παίκτης θα μεταφέρεται σε μία σελίδα όπου θα βλέπει
ποιοι άλλοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για να παίξουν καθώς και μία λίστα όπου θα δείχνει
ποιοι παίκτες παίζουν ήδη. Θα μπορεί επίσης να επιλέξει να δει τα αποτελέσματα
παλιότερων παιχνιδιών που έχει παίξει με το ίδιο nickname.
Αν ο παίκτης Α, επιλέξει τον παίκτη Β ο οποίος φαίνεται διαθέσιμος στη λίστα η εφαρμογή
θα εμφανίζει ένα pop up στον παίκτη Β ενημερώνοντάς τον ότι ο παίκτης Α επιθυμεί να
παίξουν και αν αποδέχεται την πρόκληση. Αν ναι, οι παίκτες θα μεταφέρονται σε μία νέα
σελίδα (ή το περιεχόμενο της τρέχουσας θα αλλάζει) όπου θα εμφανίζεται ο πίνακας του
παιχνιδιού. Εκεί, ιδανικά με mouse clicks, ο κάθε παίκτης θα διαλέγει το σημείο όπου θέλει
να βάλει το "Χ" ή το "Ο". Όταν το παιχνίδι τελειώνει, η εφαρμογή θα ενημερώνει για το
αποτέλεσμα και θα το καταγράφει στη βάση.
Για να υλοποιήσετε το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Javascript, PHP και MySQL
καθώς και την τεχνική AJAX. Συγκεκριμένα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε οπωσδήποτε
AJAX για την εμφάνιση της λίστας των διαθέσιμων παικτών, της λίστας των παικτών που
παίζουν αλλά και της λίστας με το ιστορικό των παιχνιδιών. Επίσης θα χρησιμοποιήσετε για
τη μετάδοση των κινήσεων του παίκτη στο server αλλά και τη λήψη των κινήσεων του
αντιπάλου από το server.
Στο server, ένας κώδικας σε PHP θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων
αλλά και με τον client.
Ακόμα, στον client θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για το αν ο κάθε παίκτης κάνει επιτρεπτές
κινήσεις αλλά επίσης αν οι κινήσεις γίνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Για το τελευταίο,
μπορείτε να δείτε και τους webworkers (https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/Performance/Using_web_workers).

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε ανώνυμα ή επώνυμα το σχόλιό σας (θετικό-αρνητικό) για αυτό το post ή απλά εκφράστε σχετικές απορίες σας...

@Από 19/09/2011 σχόλια που θα γράφονται με Greeklish θα διαγράφονται...

HTML tags που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Έντονη γραφή
Πλάγια γραφή
Εικόνα
Κυλιόμενο κείμενο
Σύνδεσμος
Χρωματισμός Κειμένου (Αντικαταστήστε το red με # και τον κωδικό χρώματος που θέλετε)

 
Ανακοίνωση: Επισκεφτείτε και κάντε εγγραφή τώρα στο Forum της σελίδας μας...Προγράμματα - Blogger tips - Τεχνολογικά νέα και πολλά άλλα σας περιμένουν.